Quiz na temat wiedzy o dronach

Zapraszamy do wykonania naszego testu wiedzy o dronach.

1. Do jakiej wysokości można latać w przestrzeni niekontrolowanej G bez dodatkowych pozwoleń?
Question Image
2. O jakim kolorze strefa geograficzna RPA posiada największe ograniczenia?
Question Image
3. Po spełnieniu jakiego warunku można latać w strefie geograficznej DRA-R?
Question Image
4. Jaką odległość należy zachować od terenów mieszkalnych, przemysłowych, użytkowych i rekreacyjnych latając dronem cięższym niż 2 kg w kategorii Otwartej?
Question Image
5. Co – oprócz wykonania Check-Ina w aplikacji DroneEadar – należy obowiązkowo zrobić przed wykonaniem lotu do 6 km od lotniska w strefie geograficznej DRA-R CTR dronem cięższym niż 900g?
Question Image
6. W której strefie geograficznej najtrudniej dostać zgodę na lot?
Question Image
7. Co oznacza skrót PAŻP:
Question Image
8. Czym zajmuje się PAŻP w zakresie bezzałogowych statków powietrznych?
Question Image
9. Na jakiej technologii opiera się komunikacja z lecącym samolotem?
Question Image
10. Kto wydaje ostateczną zgodę na lot w strefie DRA-R CTR do 1 km od lotniska?
Question Image
11. Kto składa plan misji w systemie PansaUTM?
Question Image
12. W jakiej kategorii możemy zostać dopuszczeni do lotów powyżej 50 m AGL w strefie geograficznej DRA-R CTR 1-6 KM
Question Image
13. Co umożliwia lot powyżej 120 m AGL w strefie DRA-R CTR?
Question Image
14. Co trzeba zrobić, żeby legalnie latać tuż przy wschodniej granicy Polski?
Question Image
15. Gdzie tworzymy i składamy plan lotów?
Question Image
Sprawdź wynik testu