Quiz na temat wiedzy o dronach

Zapraszamy do wykonania naszego testu wiedzy o dronach.

1. Czy po spożyciu alkoholu można latać dronem?
Question Image
2. Czy możemy latać niesprawnym dronem?
Question Image
3. Czy do latania dronem musimy się zarejestrować jako pilot?
Question Image
4. Czy zgodnie z prawem można latać dronem przy temp. -10 C jeśli w instrukcji jest informacja, że temperatura operacyjna dla tego drona to 40-0 C?
Question Image
5. Czy możemy wszędzie latać dronem
Question Image
6. Czy możemy latać dronem nad ludźmi i budynkami?
Question Image
7. Czy w kat. Otwartej można odlecieć dronem na 4 km o pilota?
Question Image
8. Czy musimy zgłaszać lot?
Question Image
9. Na jakiej technologii opiera się komunikacja z lecącym samolotem?
Question Image
10. Do jakiej maksymalnej wysokości mogę latać dronem w kategorii otwartej?
Question Image
11. Czy do latania dronem musimy się zarejestrować jako operator?
Question Image
12. Czy muszę uzyskać zgodę na lot dronem w pobliżu lotniska?
Question Image
13. Jaka aplikacja służy do zgłaszania lotów?
Question Image
14. Kto zajmuje się tworzeniem prawa dotyczącego lotów dronem?
Question Image
15. Kto dba o bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej?
Question Image
16. Czy nielegalny lot dronem jest karany?
Question Image
17. Co to znaczy lot, że lot odbywa się w zasięgu wzroku VLOS?
Question Image
18. Czy pilot musi przestrzegać ograniczeń operacyjnych w strefach geograficznych wyznaczonych na potrzeb dronów
Question Image
19. Czy pilot drona może przelatywać w pobliżu obszaru, na którym trwają działania ratownicze?
Question Image
20. Co ma zrobić pilot by jeśli chce cały czas patrzeć na ekran telefonu, którym steruje dronem i latać w kat. Otwartej zgodnie z prawem?
Question Image
21. Czy zgłaszanie lotów (Check-In) w aplikacji DronRadar jest obowiązkowe?
Question Image
22. Kto ma pierwszeństwo w powietrzu, dron czy śmigłowiec?
Question Image
23. Czy można latać z uszkodzonym śmigłem?
Question Image
24. Czy w kat. Otwartej można latać nad portami morskim, elektrowniami, ujęciami wody, oczyszczalniami ścieków, jednostkami wojskowymi lub poligonami?
Question Image
25. Czy w kat. Otwartej można latać nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi, śluzami?
Question Image
Sprawdź wynik testu